mục tiêu tài chính

8 thói quen khiến bạn vẫn nghèo dù có thu nhập khá là cao

Đặt ưu tiên cho các mục tiêu tài chính của bạn. Đơn cử, nếu làm giàu là mục tiêu hàng đầu của bạn, bạn có thể sẽ phải bỏ bớt vài thú vui hiện tại, dù bạn có muốn hay không. Bạn có bao giờ tự hỏi phần lớn số tiền mình kiếm được đã