chăm sóc khách hàng

Tiếp thị bằng “đường tắt”: Cách chăm sóc khách hàng trên mạng xã hội

2. Trở thành kênh mà khách hàng đang sử dụng. Nếu được hỏi kênh nào đáng lựa chọn để hỗ trợ khách hàng thì câu trả lời chính là: Kênh nào khách hàng bạn đang sử dụng thì đó chính là nơi bắt đầu. Tiếp thị truyền miệng luôn là một trong những cách hiệu