mục tiêu xây dựng thương hiệu

7 bí quyết đã làm nên thành công từ các thương hiệu truyền thông lớn

Bloomberg đi trước thời đại khi cho rằng một thương hiệu đóng khung trong một phương tiện truyền thông duy nhất sẽ là bất lợi trong một thế giới mà độc giả tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Với các thương hiệu truyền thông, nội dung là “vua” nhưng không phải là toàn bộ